Grodecki obuwie Grodecki - o nas
Grodecki obuwie Grodecki - kontakt
Grodecki obuwie Grodecki obuwie
Kolekcja wosna-lato Kolekcja jesie?zima
Copyright © Grodecki 2007

Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej!

Firma Grodecki jest zak?adem produkcyjno-handlowym zajmuj?cym si?produkcj? obuwia. Firma powsta?a na rodzinnych tradycjach. Wyr? but? w firmie Grodecki si?a lat powojennych, kiedy to ojciec obecnego w?a?ciciela, Paw?a Grodeckiego, jako pierwszy posiada? prywatny zak?ad rzemie?lniczy w Stanis?awiu Dolnym.

Firma Grodecki Z.P.O. powsta?a w 1986 roku. Na pocz?tku dzia?alno?ci produkcja obuwia opiera?a si?na pracy r?znej. Stopniowo w?a?ciciel modernizowa? produkcj?i kupowa? nowe maszyny by efektywniej produkowa?obuwie. Od 2000 roku firma funkcjonuje w nowej, wygodnej siedzibie w Stanis?awiu G?nym 81B. Rozbudowa by?a podyktowana ci?g?ym poszerzaniem produkcji i stopniowym rozwojem firmy.

Firma Grodecki nieustannie unowocze?nia park maszynowy. Z roku na rok wprowadzane s? nowoczesne technologie produkcyjne oraz nowe materia?y. Obecnie w zak?adzie produkuje si?obuwie damskie oraz m?odzie?owe na ka?d? por?roku. Opracowywanych jest kilkadziesi?t wzor? z czego do produkcji wdra?ane s? najwygodniejsze i najbardziej modne. Firma Grodecki wsp?racuje z czo?owymi projektantami obuwia w Polsce.

Firma Grodecki systematycznie podnosi jako??swoich wyrob? i k?adzie g??ny nacisk na promowanie marki. Celem Firmy Grodecki jest przede wszystkim utrzymanie pr?ie dzia?aj?cego przedsi?iorstwa, kt?e sukcesywnie b?zie si?rozwija? zdobywa?nowe rynki zbytu oraz nowych kontrahent?.

Oferujemy wygodne, modne i trwa?e obuwie ca?oroczne. Zapraszamy odbiorc? indywidualnych oraz hurtowych. Przy zakupach hurtowych udzielamy korzystnych rabat?.

Z powa?aniem - Pawe? Grodecki